Giveaway mừng 2/9

Down file mình up về, trong đó có 6 bản OST trong game. Các thím đoán tên bản nhạc và tên game.
File câu hỏi: Link
Trả lời bằng chữ thường, không dấu, tên game trước, tên bài nhạc sau.
VD: Bài "Bố là tất cả" trong game "Cả nhà yêu nhau" thì trả lời thế này: "ca nha yeu nhau bo la tat ca" (không có ngoặc kép).
Lưu ý một số tên game có dùng số la mã thì ở đây dùng số thường hết nhé.


Question 1
Câu 1

 

Question 2
Câu 2

 

Question 3
Câu 3

 

Question 4
Câu 4

 

Question 5
Câu 5

 

Question 6
Câu 6